ÜRÜN KALİTESİ POLİTİKAMIZ

Oero’nun kurumsal itibarı, dağıtımını yaptığımız ürünlerin tüketicilerin ve müşterilerimizin her zaman tercih ettikleri ürünler olması, onların beklentilerini karşılayan veya beklentilerinin üzerinde olmasına dayanmaktadır. Müşterilerimizin ve tüketicilerin mutlu olması kurumsal itibarımızın temelidir. Bu itibarımızı korumaya yönelik; ürünleri portföyümüzde bulundurarak, müşteri ve tüketicilerimize teslimat kalitesi için standartlar geliştirip uygulayarak sürdürülebilir ve karlı bir şekilde büyümeye kararlıyız. Her Oero çalışanı kaliteden sorumludur. Hepimizin Oero’nun ürün kalite yönetimi ve sürekli kalite artışını korumada bir rolü ve tüketicilerimize üstün bir deneyim yaşatmayı sağlamak konusunda bir tutkusu vardır. Bu Kurallar, Oero portföyünde bulunan ürünlerin; üretim, depolama, sevkiyat, sergileme, pazarlama, iletişim, satış ve imhası da dahil olmak üzere, her yönüyle ürün kalitesi için geçerlidir. Oero’nun itibarı, çalışanlarımızdan veya iş ortaklarımızdan herhangi birinin bu koşullara uymaması sonucunda ciddi şekilde etkilenebileceğinden yapılması gerekenlerle ilgili aşağıdaki kuralları geliştirmiş bulunuyoruz.

YAPILMASI GEREKENLER
Ürünlerimizin depolanması ve dağıtımı, pazarlaması ve satışıyla ilgilenen tüm çalışanlar şunları yapmalıdır: Tüm Kalite Yönetimi Standartlarını uygulamak Yapılandırılmış sürekli bir iyileşme sürecinin sistematik olarak uygulanması ile kalite performansını geliştirmek Gıda güvenlik mevzuatları ve diğer yasal koşulları etkili şekilde yöneterek Oero portföyünde bulunan ürünlerinin yasal uyumluluğunu sağlamak ve marka değerini korumak Risk Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) sistemi uygulayarak kalite risklerini azaltmak Tesis ve ekipmanların; ürünlerin kalite koşullarını karşılayacak şekilde tasarlamak, işleyişini sağlamak, depolama ve nakliye koşullarının uygun olduğundan emin olmak Bir ürünün kalite olarak uygunsuz tespit edilmesi halinde tüm tedarik zincirinde, ürünleri hızla ve etkili şekilde bulacak ve izlenebilirliğini sağlayacak süreçleri etkin bir şekilde sürdürmek Tüketici ve müşterilerden gelen mesaj ve iletişimleri etkin bir şekilde toplamak, ve uygun bir şekilde yanıt vermek için etkili bir sistem uygulamak. Önleyici ve düzeltici faaliyetler için gerekli aksiyonların alınmasını sağlamak. Kalite parametreleri ve verilerini ölçmek, kaydetmek, değerlendirmek ve iyileştirmek için etkili bir süreç uygulamak Kaliteyi etkileyen kararların gerekli bilgi birikimi doğrultusunda alınmasını sağlamak

YAPILMAMASI GEREKENLER
Çalışanlarımızın tanıtım, promosyon ürünleri, kampanya aktivite ve hizmetleri de dahil olmak üzere, Oero’nun marka değerini tehlikeye atabilecek ürünleri dağıtması ve/veya aktiviteler yapması Olası / mevcut ürün kalitesini / güvenliğini riske atabilecek herhangi bir bilgiyi görmezden gelmek. Böyle durumlar derhal ilk amir ile görüşülmelidir Kalite ölçümlerini, verileri ve sonuçları gizlemek veya bunlar üzerinde kasten değişiklik yapmak Yeterli bilgi birikimi ve beceriye sahip olmaksızın kalite hakkında kararlar almak Yetkisi bulunmaksızın ürünlerin kalitesi / tüketici ve ürün güvenliği hakkında müşterilerin veya tüketicilerin sorularına yanıt vermek