ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Oero müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılarken, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir yaklaşım sergilemektedir. Vizyonumuzda, işimizi büyütürken çevreye verdiğimiz zararlı etkilerin azaltılması amaçlanmaktadır.

Bu amaçla Oero’nun hedefleri;
Ürünlerimizin ve faaliyetlerimizin çevresel açıdan güvenli olmalarına dikkat etmek Sosyal sorumluğumuz gereği çevresel faaliyetlerimizi sürdürerek mümkün olan minimum ayak izi bırakmaktır

Bu hedeflere ulaşmak için;
Ürün temininden, tüketicilerimizin ürünlerimizi kullanımı ve bertaraf aşamasına kadar olan her basamakta çevresel etkilerimizi değerlendirmek için çalışmalar yapıyoruz.
Tedarikçilerimizi malzemelerini geliştirmeleri için teşvik ediyor, genel çevresel etki ve performansımızı geliştirmek için paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz,
Yerel mevzuatlar ile Oero çevre politikasının uyumlu olmasını sağlarken bazı durumlarda yasalarla belirlenenden daha sıkı kriterler uygulamaya çalışıyoruz
Oero çöplüğe sıfır tehlikesiz atık ilkesine uyumlu faaliyet gösterirken bu uyumun sürekliliğini sağlamak için farkındalık yaratmaya çalışmaktadır.

Çevre kazalarının önlemesi amacıyla tüm faaliyetlerimizde uluslararası standartlar çerçevesinde önlemler alıyoruz
Çevre performansımızı arttırmak için çevre yönetim sistemimizi ve uygulamalarımızı geliştirmeye çalışarak, sürekli gelişim için hedefler koyuyor ve sürdürülebilirlik programları uygulamaya çalışıyoruz.
Çevre duyarlılığını geliştirmek, bilgi birikimini arttırmak ve en iyi uygulamaları paylaşmak üzere tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışıyoruz.
Gündemde olan çevresel konulara, bilgilere ve kamu duyarlılıklarına karşı ilgili ve sorumlu davranıyoruz.