MANİFESTOMUZ

Kovid-19 küresel salgını öncesinde dünyamızın çok ciddi sosyal ve çevresel sorunlara karşı karşıya olduğunu söylüyorduk.
Ancak Kovid-19 salgını ile gördük ki bizleri bekleyen , daha önce hiçbir zaman hepimizin karşı karşıya olduğu sosyal ve çevresel sorunları bu kadar net görmemişti Eyleme geçme ihtiyacı hiçbir zaman bu kadar fazla olmamıştı.
Bize düşen sorumluluğun farkındayız. Amaç odaklı insanlardan ve markalardan oluşan bir şirket olarak sürdürülebilir yaşamı mümkün kılmayı amaçlıyoruz.
Toprağın, özellikle tarımsal arazilerin değerini kavramalıyız. Bir sonraki salgında gıdasız ve aç kalma tehlikesi de olabileceğini düşünmek zorundayız. Biz Oero olarak bu salgında tüm ilişkilerimizi kullanarak ülkemizi tedarik zincirinin dışında bırakmamayı başarmış olsak dahi bir çok ülkede tedarik zincirlerinin kopuşuna şahit olduk. Artık ülkeler planlamalarını, bir yanda kendi kendilerine mümkün olduğunca yeterlilik diğer yanda ise tedariklerde çeşitlilik arama üzerine kurmak durumundadırlar
Tarım ve hayvancılığın baştan sona yeniden organizasyonu gerekecektir. Ancak bu organizasyon “daha fazla üretim” mottosu etrafında değil daha kaliteli, daha sağlıklı, daha çevre dostu, daha sürdürülebilir, daha yerel gibi kavramlar etrafında şekillenmelidir.

Oero Sürdürülebilir Yaşam Stratejisi

Pandemiden de edindiğimiz tecrübe ile 2021 yılından itibaren ilgili paydaşlarla başlatacağımız çalışmalarla 2022 yılında Oero Sürdürülebilir Yaşam Stratejisini tamamlamak hedefindeyiz.
Bizi eyleme geçmeye teşvik eden bir takım sorunlar kamuoyunun genelinin de ana gündemi haline geldi. Artık, paydaşlar sürdürülebilirlik hedeflerinin olmasını bir artı olarak değil de; haklı olarak bir zorunluluk olarak görüyorlar.
Bu süreçte çok şey öğreniyoruz, öğreneceğiz. Her zaman her şeyi doğru yapmamış olsak bile, sürdürülebilirlikte öncü olma hedefimize sadık kalacağız.

Yürüdüğümüz bu yolun hem kendimiz hem de gezegenimiz için en doğru yol olduğuna dair hiçbir şüphemiz yok. Oero Sürdürülebilir Yaşam Stratejisinin bize göstereceği vizyonla birlikte tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve tüketicilerimizle birlikte daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla hep birlikte harekete geçmeyi hedeflemekteyiz
Artık şirketimizi ve iş yapış şeklimizi yeni ufuklara taşımak istiyoruz.
Oero Manifestosu paydaşlarımıza hizmeti, yaptığımız her şeyin merkezine koyuyor.
İnsan haklarına duyduğumuz saygının tartışılmaz önemini pekiştirmek istiyoruz. Günümüzün en önemli sorunlarını çözmek için iddialı eylem programlarını STK’larla birlikte ortaya koyarak, markalarımızın gücünden ve etkisinden yararlanarak, zamanla yarışan hedeflerimizi gerçekleştirerek pozitif değişimi sürdürmeyi hedefliyoruz.

Gezegenimizi daha yaşanabilir kılmak için harekete geçeceğiz. İklim için harekete geçeceğiz. Doğayı koruyacağız ve iyileştireceğiz. Atıktan arındırılmış bir dünya kuracağız.
Daha adil ve daha kapsayıcı bir dünya için emek sarf edeceğiz. Yürüttüğümüz her faaliyette eşitliği, kültürel çeşitliliği ve kapsayıcılığı göz önünde bulunduracağız. Yaşam standartlarını yükseltmek ve insanları geleceğin çalışma şekillerine hazırlamak için Oero olarak harekete geçeceğiz.
Tüm bunları yaparken, tek tek insanlarımızın sağlık ve esenliğini iyileştireceğiz. Kuruluşumuzdan beri olduğu gibi, markalarımız bu çabanın merkezinde yer alacak.
Bunun inanılmaz bir fark yaratacağına eminiz. Harekete geçmenin önündeki en büyük engelin tek bir şirketin kendi başına gerçekleştirebileceklerinin sınırlı olmasının farkındayız. Şirket olarak bütün potansiyelimizi ve gücümüzü ortaya koymayı taahhüt etmenin yanı sıra, daha iyiye gitmek için diğer paydaşlarımızla ve STK’larla beraber çalışmaya da hazırız.
Çünkü, daha adil ve daha kapsayıcı bir toplum ve sağlıklı bir gezegen hayal eden herkes için mesajımız çok net: Boşa harcayacak zamanımız yok. Haydi hep beraber harekete geçelim.